- Výškové práce pomocí horolezecké techniky -

Výškové práce jsou souhrnné označení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Ty jsou definovány jako práce a pohyb pracovníka na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Práce s využitím lanových technik jsou mnohdy cenově výhodnější a časově méně nákladné nežli stavba lešení apod. neboť odpadají výdaje za pronájem lešení, výdaje za transport lešení na pracoviště, časové prodlevy potřebné na montáž a demontáž lešení, povinnost vytvoření předávacího protokolu před uvedením postaveného lešení do provozu, atp. často se bez této technologie neobejdeme. 

Certifikát POLYGON - BOZP - pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, včetně stromolezectví - Třída 2 - lanové přístupy.