— Výškové práce —

Reference: 

 Naše spolupráce je navázána v oblasti stavebnictví,  především se jedná o opravy střech a úpravy fasád, samozřejmostí jsou veškeré výškové práce.
doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc.
+420 602 682 082 


Kompletní rekonstrukce prostor školky a rizikové kácení stromů pro obec Hostouň.
Martin Krátký - starosta obce 
 +420 607 638 080

Fotogalerie:


Výškové zateplení štítu z lana ve špatně přístupném místě
Výškové zateplení štítu z lana ve špatně přístupném místě
Výškové zateplení štítu z lana ve špatně přístupném místě
Výškové zateplení štítu z lana ve špatně přístupném místě
Výškové zateplení štítu z lana ve špatně přístupném místě
Výškové zateplení štítu z lana ve špatně přístupném místě
Ořez lípy - po úpravě
Ořez lípy - po úpravě
Ořez lípy - v průběhu práce
Ořez lípy - v průběhu práce
Ořez lípy - před
Ořez lípy - před
Nové šablony
Nové šablony
Rozbité šablony
Rozbité šablony
Opravený střešní žlab, výměna šablon a renovace střechy
Opravený střešní žlab, výměna šablon a renovace střechy
Výměna střešního žlabu, výměna šablon a renovace střechy - před zahájením prací
Výměna střešního žlabu, výměna šablon a renovace střechy - před zahájením prací
Oprava střechy katedrály Sv. Víta
Oprava střechy katedrály Sv. Víta
Zasklívání světlíků horolezeckou technikou
Zasklívání světlíků horolezeckou technikou
Zasklívání světlíků horolezeckou technikou
Zasklívání světlíků horolezeckou technikou
Zasklívání světlíků horolezeckou technikou
Zasklívání světlíků horolezeckou technikou
Čištění okapů
Čištění okapů
Čištění okapů
Čištění okapů
Čištění okapů
Čištění okapů
Čištění okapů (havárie)
Čištění okapů (havárie)
Výškový nátěr vysílače
Výškový nátěr vysílače
Oprava dir po ptácích
Oprava dir po ptácích
Instalace bodáků proti holubům
Instalace bodáků proti holubům
Instalace bodáků proti holubům
Instalace bodáků proti holubům
Instalace bodáků proti holubům
Instalace bodáků proti holubům
Instalace bodáků proti holubům
Instalace bodáků proti holubům
Instalace atrap dravých ptáků
Instalace atrap dravých ptáků
Oprava komínu
Oprava komínu
Opravený komín
Opravený komín
Nové oplechování a oprava fasády
Nové oplechování a oprava fasády
Nátěr fasády
Nátěr fasády
Nátěr fasády
Nátěr fasády
Kompletně dokončená oprava fasády
Kompletně dokončená oprava fasády
Výškové mytí fasád
Výškové mytí fasád
Kompletní nátěr fasád
Kompletní nátěr fasád
Nátěr továrního komínu
Nátěr továrního komínu
Oprava dilatačních spár
Oprava dilatačních spár
Pravidelná údržba dřevěných rámů oken a mytí oken
Pravidelná údržba dřevěných rámů oken a mytí oken
Výškové mytí oken a výtahových šachet
Výškové mytí oken a výtahových šachet
Výškové mytí oken a výtahových šachet
Výškové mytí oken a výtahových šachet
Projekt - instalace bezpečnostních sítí, zabraňujících pádu prejz, ze střechy kostela v historickém centru Prahy
Projekt - instalace bezpečnostních sítí, zabraňujících pádu prejz, ze střechy kostela v historickém centru Prahy
Projekt - instalace bezpečnostních sítí, zabraňujících pádu prejz, ze střechy kostela v historickém centru Prahy
Projekt - instalace bezpečnostních sítí, zabraňujících pádu prejz, ze střechy kostela v historickém centru Prahy
Projekt - instalace bezpečnostních sítí, zabraňujících pádu prejz, ze střechy kostela v historickém centru Prahy
Projekt - instalace bezpečnostních sítí, zabraňujících pádu prejz, ze střechy kostela v historickém centru Prahy
Údržba továrních komínů
Údržba továrních komínů