- Výškové práce -

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 

OPRAVY PANELOVÝCH SPOJŮ

OPRAVY A RENOVACE BALKÓNŮ A LODŽIÍ

NÁTĚRY FASÁD

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ PRŮMYSLOVÝCH HAL

UMÝVÁNÍ PROSKLENÝCH PLOCH I FASÁD

MONTÁŽ ANTÉN A HROMOSVODŮ

NÁTĚRY KOVOVÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ

GRAFICKÁ MALBA NA FASÁDY

INSTALACE ZÁBRAN PROTI PTACTVU

INSTALACE REKLAMNÍCH BANNERŮ

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ

ODKLÍZENÍ SNĚHU A LEDU ZE STŘECH— POHOTOVOST 24/7 —

- Jan Hatle +420 725 520 204 -